ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขาฯนายกเทศมนตรีฯ นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาล นายกิตติ ทิพย์มณี กำนัน ต.เหมืองง่า ได้ ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน (ภริยาท่านผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน) พร้อมด้วย จนท.จาก สนง.พมจ.ลำพูน และจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำพูน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 03.30 น. รายนายพิรุณ อินทะ ม.1 บ้านต้นผึ้ง โดยการประสานงานจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาล ต.เหมืองง่า ดังนี้
1. นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือเด็ก 2 คนที่ อยู่ในครอบครัว คนละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
3. กลุ่ม อสม.บ้านต้นผึ้ง รวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือ 6,000 บาท
และในวันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ลำพูน ได้มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย ฯ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์