ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนอินทรีย์ชีวภาพ ต.เหมืองง่า

        วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลเหมืองง่า ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนอินทรีย์ชีวภาพ ต.เหมืองง่า หมู่ 8

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์