ประชุมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน ต.เหมืองง่าครั้งที่ 1/2560

  • พิมพ์

      วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมปนะชุมและรับมอบตราตั้ง คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชน ต.เหมืองง่าครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์