ประชารัฐปลอดภัย ไร้ขยะแร่ใยหิน

       วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้ากองสาธารณสุขฯ ทต.เหมืองง่า เข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานและจัดบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานการขจัดแร่ใยหินและความร่วมมือของท้องถิ่น ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประชารัฐปลอดภัย ไร้ขยะแร่ใยหิน ท้องถิ่นหละปูนน่าอยู่" ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจ.ลำพูน ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที่ปนเปื้อนแร่ใยหิน ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลริมปิง และเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์