วันท้องถิ่นไทย ปี 2560

       วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30น. นายคนอง กัลละหะนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทต.เหมืองง่า ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์