ศึกษาดูงาน โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

        วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายคนอง กัลละหะ นายเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า ณ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเชิงดอย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า