ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายรัฐแม่น้ำกวง

    วันนี้ (15 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น.นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง (ช่าวที่1) ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล " ณ สะพานบ้านศรีบุญยืน ม.3 ตำบลเหมืองง่า โดยมีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือ ระหว่าง 5 อปท. ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเหมืองง่า, เทศบาลตำบลมะเขือแจ้, เทศบาลตำบลบ้านกลาง, เทศบาลตำบลอุโมงค์, และเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำน้ำกวง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมต่อไป
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์