การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง ม.3

      วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดการประชุม "การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสียงสูง หมู่ที่3 บ้านศรีบุญยืน ประจำปีงบประมาณ 2560" ณ วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์