รับรางวัลแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ดีเด่น"ระดับชาติ

        เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้รับรางวัลแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ดีเด่น" ระดับชาติ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ จ.มหาสารคาม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์