MOU โครงการบ้านเอื้ออาทร ต.เหมืองง่า จ.ลำพูน

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนประชานชน บ้านเอื้ออาทร หมู่ 6 ตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมลงนาม ส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทร(ลำพูน)เหมืองง่า ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์