ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์