ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน จุดเคาน์เตอร์อำเภอ...ยิ้ม

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายอมร สุรินธรรม และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน จุดเคาน์เตอร์อำเภอ...ยิ้ม โดยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์การค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์