ผ้าป่าขยะรีไซเคิล หมู่ 8 บ้านหลุก

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมโครงการลานธรรมลานวิถีไทยประจำศาสนสถานวัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ลำพูน กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านหลุก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์