ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล

     27 มกราคม 2560 นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวเปิดการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ต.เหมืองง่า ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.เหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์