เข้ารับโล่รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2559

      26 มกราคม 2560 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เข้ารับโล่รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2559 ระดับดี จาก นายวีระชัย ภุูเพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์