พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

             วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า หน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่า และคณะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูสิริปุญญากร เจ้าคณะตำบลเหมืองง่า/ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน และพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธี ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ต.เหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์