ประชุมการควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี2560

         วันที่ 17 มกราคม 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์