ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่กำนันตำบลเหมืองง่าในการประเมินฯ

         17 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ นายกิตติ ทิพย์มณี กำนันตำบลเหมืองง่า ในโอกาสเข้ารับการประเมินผลงานกำนันดีเด่นในระดับจังหวัด โดยมีท่านนายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่า ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์