วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ เมื่อที่ 14 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า