แจกเบี้นยังชีพ ฯ ประจำเดือน มกราคม 2560

         วันที่ ๕ และ ๖ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ ประจำเดือน มกราคม ๖๐ และมอบปฎิทิน ๒๕๖๐ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์