เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'60

วันที่ 26 ธ.ค. 59 เวลา 13.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วม ในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.5 จากโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง และศูนย์เรียนรวม โรงเรียนวัดเหมืองง่าบ้านหลุกป่าขาม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์