ร่วมงานยุติความรุนแรง จ.ลำพูน

   วันที่ 25 ธ.ค. 59 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย จนท.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำน้องๆ สภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองง่า / อพม./คณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเหมืองง่า ร่วมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จ.ลำพูน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมอบธงตำบลไร้ความรุนแรง พร้อมเคลื่อนขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวเข้าสู่พื้นที่ในแต่ละตำบลต่อไป