ค่ายลูกเสือ

 เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2559 นายคะนอง กัลป์ละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ นักเรียนโรงเรียนในตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ( ศูนย์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติล้านนา ) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์