พิธีทำบุญและเปิดใช้ถนนเลียบลำเหมืองกลาง ม.9 เชื่อม ม.7

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมด้วยพี่น้องประชาชน ม.7 และ ม.9 ต.เหมืองง่า ได้จัดให้มีพิธีทำบุญและเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำเหมืองกลาง (หน้าโรงเรียนประตูป่า) บ้านหัวยาง ม.9 เชื่อมบ้านป่าแขม ม. 7 โดยทางเทศบาลฯได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งประสานงานโดย ส.จ.กัลป์ สะคำปัน และได้เรียนเชิญคุณกฤษดา สมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายดังกล่าว

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์