โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        15 ธ.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านสารเคมี (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมใหญ่ สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์