ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับตำบล ปี 2559/2560

    19 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับตำบล ปี 2559/2560 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งได้เชิญทางประธานแม่บ้านระดับตำบลในอำเภอเมืองและประธานแม่บ้านในตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์