ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

      เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ และนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขาฯนายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร