ต้อนรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

        วันที่ 1 ธันวาคม 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าจากเทศบาลตำบลทาสบชัย นางสาววิชญาพร เมืองชัย ซึ่งย้ายมาประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์