ต้อนรับมวลชนระดับแกนนำ ต.เหมืองง่า ร่วมกิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน

         24 พ.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับมวลชนระดับแกนนำหมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 ซึ่งได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์