การประชุมอบรมชี้แจงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนฯ

ที่วัน 17 พ.ย. 59 นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมอบรมชี้แจงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเหมมืองง่า โดยมีคณะทำงานบริหารการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์