ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลนครเชียงราย

      17 พ.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ได้เดินทางมาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลนครเชียงราย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์