ประชุม ค.กรรมการ สปสช.

       16 พ.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ