ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการไฟฟ้าหงสาและรัฐบาล สปป.ลาว

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะทำงานโครงการ รณรงค์ป้องกันมลพิษทางอากาศ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการไฟฟ้าหงสาและรัฐบาล สปป.ลาว ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากเขตอุตสาหกรรมโดยมี ศ.ดร.นพ.พงค์เทพ วิวรรธนะเดช และ อ.มยุรา วิวรรธนะเดช จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
 

ข่าวโดย :ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ