อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันมลพิษทางอากาศ

              เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประทานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศ ลดการเผาในพื้นที่นั้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่