ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี

       28 ต.ค. 59 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์