โครงการกระตุ้นและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

        วันนี้ (25 ต.ค.59) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกระตุ้นและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน และนายชูเกียรติ หมวกเครือ ผอ.รพ.สต.เหมืองง่า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์