วันปิยมหาราช 2559

          เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 59 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนกาญจนาภิเษก ร. 9 ต.เหมืองง่า (ลานด้านทิศเหนือเทศบาลตำบลเหมืองง่าหลังเดิม) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรภายใน ต.เหมืองง่า และเพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี และระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์