พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้ามุก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์