ร่วมให้การต้อนรับ ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน

          วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าพร้อมด้วย นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาลฯร่วมให้การต้อนรับ ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน ในโอกาสพบปะหารือข้อราชการ กับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน ตลอดจน ผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผญบ.ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน