กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองง่า

       วันที่ 11 ต.ค. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริการ สมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดบ้านหลุก หมู่ 8