อบรมโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายตำบลเหมืองง่า

     วันที่ 30 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหาร ร่วมเปิดโครงการ อบรมโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายตำบลเหมืองง่า 2559 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า