โครงการอบรมคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

     วันที่ 30 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคระบริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดโครงการอบรมคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้่น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่