การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 59

          วันที่ 28 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ทักษวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2559 เครือข่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 2 จ.ลำพูน ณ โรงเรียนศรีบุญยืน - วังทอง
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์