อบรมโครงคัดแยกขยะของเหลือใช้ภายในโรงเรียน หอพัก และครัวเรือนชุมชน

       วันที่ 21 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เปิดอบรมโครงคัดแยกขยะของเหลือ ใช้ภายในโรงเรียน หอพัก และครัวเรือนชุมชน ประจำปี 2559 แก่นีกเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ในตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์