เปิดป้ายศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า

     วันที่ 20 ก.ย. 59 นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า" โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของทางศูนย์ฯต่อท่านประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของทางศูนย์ฯ ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์