โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมไข้เลือดออก ตำบลเหมืองง่า 2559

           วันที่ 19 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมไข้เลือดออก ตำบลเหมืองง่า 2559 สนับสนุนโดยจากกองทุนเพื่อสุขภาพตำบลเหมืองง่า ณ ลานข้างเทศบาล(หลังเก่า)
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์