ต้อนรับการออกตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศงานตามโครงการคัดแยกขยะ

              วันที่ 19 ก.ย. 59 นายกเทศมาตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและคณะกรรมการคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับการออกตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศงานตามโครงการคัดแยกขยะ(ระยะสั้น) จากคณะทำงานจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ชั้น 2
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์