โครงการ “ล้อมรักครอบครัวป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

           ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการ “ล้อมรักครอบครัวป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อจัดพื้นที่สร้างสรรค์ครอบครัวให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง โดยเสริมสร้างค่านิยมใหม่ ให้กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่าของตัวเอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้องลงในอนาคต โดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเกราะป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ได้แก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในตำบลเหมืองง่า รวมถึงผู้แทนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลเหมืองง่า และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์