อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันสาธารรภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน ปี59

     วันที่ 14 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. ของเทศบาล ได้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเพื่อสร้างทีมหรือหน่วยเผชิญเหตุ ให้มีความรู้เสริมสร้างทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย งานกู้ชีพ กองสาธารณสุข พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และหน่วยงานกู้ชีพจากเทศบาลตำบลที่มีพื้นที่ติดต่อข้างเคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลประตูป่า เทศบาลตำบลอุโมค์ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ณ ลานด้านหน้าสำนักงงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์