กิจกรรม"ผู้สูงอายุสดใส จากใจเพื่อนสู่เพื่อ"

           วันที่ 13 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะบริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม"ผู้สูงอายุสดใส จากใจเพื่อนสู่เพื่อ" ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ตำบลเหมืองง่า โดยครั้งนี้ได้รับความรู้ในการดุแลตัวเอง จากพืชผักสมุนไพร และผลไม้ที่หาได้ตามท้องถิ่น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ลานข้างวัดบ้านหลุก หมู่ที่8 ตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์